30 marca 2022 Zdrowy olej konopny
Weź udział w badaniu Cannabis Peer Review i pomóż udowodnić, że marihuana jest lekarstwem

Weź udział w badaniu Cannabis Peer Review i pomóż udowodnić, że marihuana jest lekarstwem

Opublikowane przez Marijuana Doctors on 10/05/2016 w Badania i analizy

Zaktualizowano 1 lutego 2019. Zawartość medyczna zweryfikowana przez Dr. Joseph Rosado, MD, M.B.A, Chief Medical Officer

Jeśli jesteś uprawnionym do korzystania z medycznej marihuany pacjentem, zapraszamy Cię do wzięcia udziału w badaniu opinii publicznej na temat marihuany, którego celem jest udowodnienie, że marihuana jest lekarstwem.

Celem tego badania jest zebranie istotnych danych, które pomogą udowodnić, że marihuana jest lekarstwem. 11 sierpnia 2016 r. Agencja ds. Walki z Narkotykami (Drug Enforcement Agency) ogłosiła, że ponownie odrzuciła dwie petycje o zmianę klasyfikacji marihuany w ramach ustawy o substancjach kontrolowanych (Controlled Substances Act, CSA), twierdząc, że marihuana pozostaje substancją kontrolowaną z listy 1 - obok takich substancji, jak heroina (diacetylomorfina), LSD (dietyloamid kwasu lizergowego), MDMA (3,4-metylenodioksymetamfetamina lub "ecstasy"), GHB (kwas gamma-hydroksymasłowy), metakwalon (Quaalude), khat (katynon) i sole do kąpieli (3,4-metylenodioksymetylopirovaleron lub MDPV) - ponieważ "nie spełniają one kryteriów aktualnie akceptowanego zastosowania medycznego w leczeniu w Stanach Zjednoczonych, brak jest akceptowanego bezpieczeństwa ich stosowania pod nadzorem medycznym i mają wysoki potencjał nadużywania"."

Aby wziąć udział w ogólnokrajowym badaniu opinii publicznej na temat marihuany, wystarczy zarejestrować się lub zalogować na stronie MarijuanaDoctors.com za pomocą komputera, tabletu lub smartfona, lub pobrać bezpłatną aplikację mobilną MarijuanaDoctors.com, aby zacząć korzystać z narzędzia do śledzenia objawów medycznej marihuany "Symptom Tracker". Jednak dla wygody pacjentów dostęp do trackera jest równie łatwy po zalogowaniu się na stronie mobilnej firmy oraz na stronie internetowej online.

Tracker został zaprojektowany w taki sposób, aby przechwytywał dane dotyczące miareczkowania, istotne dla dolegliwości i stanu zdrowia każdego pacjenta, a jednocześnie dawał pacjentom możliwość śledzenia i monitorowania ich własnych postępów. Taki wgląd pozwoli pacjentom rozmawiać z lekarzem o sposobach poprawy stanu zdrowia. Ponadto lekarz pacjenta będzie lepiej rozumiał, jak lepiej opiekować się innymi pacjentami z podobnymi objawami i dolegliwościami.

W części poświęconej śledzeniu objawów zostaną udokumentowane dane dotyczące tradycyjnego leczenia pacjenta, w tym dolegliwości pacjenta oraz lista tradycyjnych leków, które pacjent stosuje również w celu leczenia swojej choroby. W części poświęconej leczeniu alternatywnemu udokumentowane zostaną informacje o konkretnej odmianie konopi, którą pacjent stosuje w leczeniu, a także o wybranej przez pacjenta dawce w gramach. Następnie pacjenci zostaną poproszeni o podanie wybranej metody zażywania, wybierając kwiat, olej, wosk, tabletki doustne lub nalewki, oraz wybranego urządzenia do zażywania, wybierając papier, fajkę, fajkę wodną lub waporyzator.

Następnie pacjent wprowadza informacje dotyczące skuteczności leczenia medyczną marihuaną, określając objaw, nasilenie objawu przed leczeniem w skali od 1 do 10 oraz nasilenie objawu po leczeniu w skali od 1 do 10.

Udokumentowane dane pozwolą określić, które odmiany konopi są najskuteczniejsze w leczeniu jakich dolegliwości, schorzeń i objawów.

Wyniki trackera są uporządkowane graficznie według stanów i objawów poszczególnych schorzeń, a już w fazie BETA aplikacji mobilnej uzyskano wyniki zebrane przez społeczność w zakresie zaburzeń lękowych, bólu przewlekłego, napadów, silnych nudności i bezdechu sennego.

W październiku 2016 r. Symptom Tracker zadebiutuje w miesięcznym biuletynie informacyjnym, a wyniki badań nad konopiami indyjskimi zostaną przedstawione w comiesięcznym biuletynie firmy, w którym czytelnicy będą na bieżąco informowani o postępach badań, wraz z łatwymi do zrozumienia wykresami.

Głównym celem Symptom Tracker jest ułatwienie porozumienia między lekarzami zajmującymi się marihuaną, pacjentami i zdiagnozowanymi u nich dolegliwościami/schorzeniami, co ostatecznie pozwoli pacjentom cieszyć się lepszą jakością życia. Co więcej, w stanach takich jak Nowy Jork, gdzie program medycznej marihuany jest medycznie restrykcyjny, tracker służy jako platforma dla wykwalifikowanych pacjentów, aby pomóc w rozszerzeniu dostępu do marihuany w ich stanie na większą liczbę wyniszczających schorzeń - obecnie ponad 13 478 pacjentów czeka na wprowadzenie nowojorskiego programu medycznej marihuany, aby umożliwić pacjentom zdiagnozowanym z wyniszczającymi schorzeniami, takimi jak przewlekły ból i zespół stresu pourazowego (PTSD), dostęp do współczującej opieki.

Zarejestruj się już teraz, aby dołączyć do pierwszego badania na temat marihuany, prowadzonego przez społeczność dla dobra pacjentów na całym świecie, i zarządzaj swoimi potrzebami związanymi z medyczną marihuaną mobilnie, aby pomóc udokumentować dane, które udowodnią, że marihuana jest lekarstwem.

Zobacz również
Zdrowy olej konopny

Marihuana na poprawę pamięci u seniorówPosted by Marihuana Doctors on 11/08/2018 in Zasoby dla osób starszychZaktualizowano 19 grudnia 2018 r. Treść medyczna zweryfikowana...

Dostawy medycznej marihuany w MAPosted by Marijuana Doctors on 04/25/2017 in Medyczna marihuanaZaktualizowano 6 grudnia 2018 r. Treść medyczna zweryfikowana przez Dr. Joseph...

Jak stwierdzić, czy masz niedobór endokannabinoidów?Posted by Marihuana Doctors on 10/10/2016 in Medyczna marihuanaZaktualizowano 20 grudnia 2018 r. Treść medyczna...